Vi utför alla slags byggnadsarbeten: nybyggnader, tillbyggnade, renoveringar och takbyten mm.

Miljö och kvalite är viktiga för oss. Vi arbetar med kvalitetssäkring enligt krav som upprättats av Sveriges Byggindustrier, kallat Byggmästarkvalitet.

Våra kunder är privatperssoner, fastighetsbolag, företag och kommunen.


  • Vi är ett lokalt mindre byggföretag, verksamt i Karlskrona och Ronneby kommuner.
  • Vi bygger för dina behov. Den nära kontakten med kunden anser vi har stor betydelse för ett bra utförande och ett slutgiltigt resultat av god kvalitet.
  • Vi föreslår inte alltid den billigaste lösningen, utan i första hand den som på längre sikt är den bästa för kunden


© Jedbygg AB | Bokviken, 370 34 Holmsjö | Tel: 0455-915 50 | info@jedbygg.se  Mobil: 0705-49 12 60/0708-49 12 67
Producerad av Camero